Irrigazione bonsai > Irrigazione manuale

lt. 0,7 - Annaffiatoio De Luxe - €. 14,90
 
lt. 0,7 - Annaffiatoio De Luxe - €. 14,90
lt. 0,9 - Annaffiatoio Yasui - €. 9,90
 
lt. 0,9 - Annaffiatoio Yasui - €. 9,90
lt. 2 - Annaffiatoio Rame Japan - €. 147,00
 
lt. 2 - Annaffiatoio Rame Japan - €. 147,00
lt. 2,2 - Annaffiatoio De Luxe - €. 24,90
 
lt. 2,2 - Annaffiatoio De Luxe - €. 24,90
lt. 3 - Annaffiatoio Sensei - €. 15,90
 
lt. 3 - Annaffiatoio Sensei - €. 15,90
Lancia a Doccia Jumbo - €. 22,50
 
Lancia a Doccia Jumbo - €. 22,50
Rubinetto Doppio - €. 13,90
 
Rubinetto Doppio - €. 13,90
Presa per rubinetto - €. 1,90
 
Presa per rubinetto - €. 1,90
Raccordo Rapido - €. 2,90
 
Raccordo Rapido - €. 2,90
lt. 0,8 - Nebulizzatore Basic - €. 2,30
 
lt. 0,8 - Nebulizzatore Basic - €. 2,30
lt. 2 - Nebulizzatore Professional - €. 8,70
 
lt. 2 - Nebulizzatore Professional - €. 8,70
lt. 5 - Nebulizzatore garden - €. 19,90
 
lt. 5 - Nebulizzatore garden - €. 19,90