2 lt - Annaffiatoio Yasui - 14,90 €
 
2 lt - Annaffiatoio Yasui - 14,90 €
3 lt - Annaffiatoio Sensei <b>Plus</b> - 21,90 €
 
3 lt - Annaffiatoio Sensei Plus - 21,90 €
4 lt - Annaffiatoio Sensei <b>Plus</b> - 24,90 €
 
4 lt - Annaffiatoio Sensei Plus - 24,90 €
11 lt - Annaffiatoio Sensei - 47,90 €
 
11 lt - Annaffiatoio Sensei - 47,90 €
2 lt - Annaffiatoio Rame Japan - 295,00 €
 
2 lt - Annaffiatoio Rame Japan - 295,00 €
Lancia a Doccia Jumbo - 29,80 €
 
Lancia a Doccia Jumbo - 29,80 €
Rubinetto Doppio - 15,90 €
 
Rubinetto Doppio - 15,90 €
Kit Sistema Capillare per 20 Bonsai - da €. 39,80
 
Kit Sistema Capillare per 20 Bonsai - da €. 39,80
Raccordo Rapido - 3,70 €
 
Raccordo Rapido - 3,70 €
Tubo Principale 16 mm - 14,90 €
 
Tubo Principale 16 mm - 14,90 €
Fustella Azzurra - 7,90 €
 
Fustella Azzurra - 7,90 €
Tubicino Capillare - da 5,95 €
 
Tubicino Capillare - da 5,95 €